Wczytuję dane...
Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest PHU Szymańscy
adres miejsca wykonywania działalności i adres korespondencyjny : Góra Kalwaria, ul Pijarska 31, NIP 1230011976,
adres email: salonasg@gmail.com oraz numer telefonu : 791 233 649 zwany dalej „Administratorem” 
i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas
danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną
oraz dokonywanie zakupów drogą internetową.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zamówień;

2. W celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
3. Jeżeli zapisali się Państwo do newslettera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o ofercie.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta który korzysta z opcji wysyłki towaru kurierem bądz pocztą odpowiedniemu przwoźnikowi lub
 pośrednikowi w celu dostarczenia towaru.
2.Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub
 kartą płatniczą wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
 a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione
 danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:791-233-649