Wczytuję dane...
Regulamin

www.SalonASG.plRegulamin sklepu internetowego salonasg.pl


Wstęp
1. Właścicielem sklepu internetowego wwwsalonasg.pl ( dalej sklep www) jest firma PHU Szymańscy s.c. z siedzibą w Górze Kalwari,ul. Pijarska 31, NIP: 123-00-11-976. 
2. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.
3. Warunkiem dokonania zakupu jest akceptacja niniejszego regulaminu.

Złożenie i realizacja zamówienia 
1. Do złożenia zamówienia, niezbędne jest założenie konta w serwisie. Zakładając konto Kupujący wypełnia formularz podając swoje dane osobowe oraz adres e-mail i hasło, przy pomocy których będzie miał dostęp do sklepu internetowego. 
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne. Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia. 
3. Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez nas serwisów, usług i funkcjonalności w celu realizacji usługi. 
PHU Szymańscy s.c. informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym, po ówczesnym założeniu konta w serwisie, składa się z trzech kroków: krok 1: wybranie przez Kupującego produktu, krok 2: złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu, krok 3: odbiór zamówionego produktu.
5. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin, od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
6. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego bądź kontaktu drogą mailową z Klientem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, zamówienie może zostać anulowane lub wstrzymane w realizacji.
7. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w momencie wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego. 
8. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1-10 dni. 
9. Zamówienia można odwoływać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. 
10. Do każdego zamówienia wystawiana jest zawsze paragon/faktura VAT . Faktura jest wystawiana jeżeli podany zostanie poprawny numer NIP. Datą wystawienia faktury jest data zaksięgowania przez Sprzedającego wpłaty.
11. Wysłanie zamówienia następuje w ciągu od 3 do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego. Wysyłanie zamówień dokonywane jest od poniedziałku do piątku.
12. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Kupujący. 
13. 
PHU Szymańscy s.c.  nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie, zamówienia po otrzymaniu przez nas zwrotu przesyłki, jest możliwe po dokonaniu powtórnej wpłaty za przesyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo tyczy się przypadku, gdy Kupujący nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.
14. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, śladów otwierania. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej Protokołu Reklamacji.
15. W przypadku zwrotu, towar musi być odesłany przesyłką kurierską lub dostarczony osobiście. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie produktów do transportu. 
16. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym Sprzedającego lub pocztą kurierską, bądź też mogą zostać odebrane przez Kupującego bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, po ówczesnym ustaleniu terminu odbioru. 
17. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.survivalmarket.pl, w szczególności opisy, zdjęcia, wymiary produktów, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
18. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 
19. PHU
 Szymańscy s.c. dopuszcza następujące formy płatności: płatność gotówką bezpośrednio przy odbiorze własnym towaru bądź transporcie, płatność przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedającego nr konta bankowego oraz pobraniem.

Gwarancja, Reklamacje
1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe.
2. Zamówione produkty pakowane są w folię stretch i zbiorcze kartony z tektury falistej.
3. Sprzedający udziela gwarancji na okres 1 roku od daty sprzedaży.
4. Wszelkie roszczenia gwarancyjne zgłaszane powinny być bezpośrednio do Sprzedającego.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu i niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego. 
6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
7. Zwracany produkt ulega zwrotowi tylko wtedy gdy jest w stanie niezmienionym, musi posiadać oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży produktu.
8. Zwracany towar, który nosi ślady użytkowania nie zostanie przyjęty do zwrotu. 
9. W razie zwrotów towaru, Kupujący ponosi koszty przesyłki towaru do i od Kupującego. 
10. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
11. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, środki zostaną zwrócone na podany przez Kupującego nr konta bankowego w przeciągu 7 dni, od dnia uznania reklamacji. 
12. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

Postanowienia końcowe
1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji zamówień.. Klientowi przysługuje prawoprawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także      prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania   przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych       Osobowych.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
5. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
6. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.


791-233-649